IG2-Szimulátor

Az IG2-szimulátor alapvető célja az, hogy segítséget nyújtson a bank számára a banki rendszer és az IG2-központ közötti szabványos kommunikáció tesztelésében. Minderre azért van szükség, mert a banki alkalmazások IG2-re való felkészítése folyamatos, ugyanakkor ezen rendszerek kipróbálására csak a GIRO által előre meghatározott, korlátozott számú időpontban van lehetőség. Ezenkívül egyes eseteket (például visszautalások és visszautasítások) csak a partnerbankokkal folytatott előzetes megegyezések alapján lehet tesztelni. A program képes szimulálni ezeket az eseteket, így a bank a saját rendszerében ellenőrizheti, hogy a banki rendszer felkészült-e ezen esetek kezelésére.

 

A bank az IG2-szimulátor segítségével €žházon belül" megoldhatja a banki rendszer IG2-re való felkészítésének tesztelését.

1. ábra

Az IG2-szimulátor szolgáltatásai

A bank által kiküldött IG2-üzenetek fogadása és ellenőrzése

Az IG2-szimulátor a banki rendszer által előállított szabványos IG2-kötegeket (átutalások, visszahívások, visszautalások, visszautasítások, a visszahívásokra adott negatív válaszok) tartalmazó XML-fájlokat fogadja (akár automatikusan, akár a felhasználó által beolvasva). Az IG2-központhoz hasonló módon feldolgozza és ellenőrzi azokat. Az ellenőrzés eredményéről validációs üzenetet (PSR) generál, ami a banki rendszerbe beolvasható.

A validációs üzenetek tesztelésének megkönnyítése érdekében az IG2-szimulátorban lehetőségünk van arra, hogy (egyébként a rendszer által érvényesnek minősített) a kötegekhez/tranzakciókhoz hibakódot rendeljünk, és így készíttessünk PSR fájlt rendszerrel.

A bank által befogadandó IG2-üzenetek generálása

Az IG2-szimulátor segítségével előállíthatunk olyan üzeneteket, amelyekben a mi bankunk a címzett, azaz szimulálhatjuk az IG2-központ fogadókötegeit. A programban lehetőségünk van arra, hogy a bank által kiküldött átutalási megbízásokat €žmegfordítsuk", azaz olyan tranzakciót generálhatunk belőle, mintha azt a partnerbank küldte volna a számunkra. Hasonló módon gyárthatunk visszautasításokat, visszahívásokat, illetve azokra válaszokat. Az IG2-szimulátor a bankunk számára küldendő tranzakciókat fogadókötegekbe rendezi (ez történhet automatikusan vagy kézi indítással) és szabványos SCF fájlt készít belőle.

Így ezzel a funkcióval azt tudjuk tesztelni, hogy a banki rendszerünk felkészült-e az IG2-központ által elkészített fogadókötegek feldolgozására.

Elszámolási szakaszok kezelése és riportok készítése

Az IG2-szimulátor az üzleti napot és szakaszait az IG2-központhoz hasonlóan kezeli. Ez azt jelenti, hogy tranzakció elszámolása mindig egy adott szakaszban történik. A programban egy tranzakciót kézzel fedezethiányosnak jelölhetünk, így tesztelve azt, hogy ennek a tranzakciónak az elszámolása átgörgetődik-e a következő szakaszra.


Az adott szakaszra vonatkozó fájlfogadások lezárásakor a rendszer egy előzetes értesítést (prenotification report) küld, majd a tényleges szakaszzáráskor pedig előállít egy napvégi jelentést (EOS, end of session report), amely tartalmazza a szakaszbéli validálások és elszámolások összesített eredményét. Amennyiben van visszahívásra jelölt tételünk, a rendszer egy törlési értesítőt (CPSR) küld erről a tranzakcióról, míg a fedezethiányosakat átgörgeti a következő szakaszra. Az adott szakaszban elszámolt tranzakciókat (SSR, sent and settled report) és a következő szakaszra átgörgetett tranzakciókat (SRR, sent and rolled over report) tartalmazó tételes jelentések is ugyanekkor készülnek el.

2. ábra

Napzáráskor a még el nem számolt és fedezethiányos tételeket €žtörli" a rendszer, azaz egy CPSR-t generál a tételre vonatkozóan. Természetesen ekkor elkészül a napvégi jelentés (EOD, end of day report) is.

Ezen funkció segítségével előállított fájlokkal (jelentések, törlési értesítő) tesztelhetjük, hogy a banki rendszerünk felkészült-e ezek fogadására.